KHÁI QUÁT CÔNG TY


Tên công ty Aureole Fine Chemical Products Inc. Highslide JS

LOT D-4-2

Địa chỉ Lô D-4-2 Khu Công nghiệp Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại 0251-8899-436
Vốn đầu tư 3,000,000 USD
Nhân viên 35 người (tính đến tháng 2/2010)
Sản phẩm MS-VN (chất phân giải Chitin)
Quy mô 650 tấn/năm
Mặt bằng 6,069 ㎡
Nhà máy 2,226 ㎡


LỊCH SỬ


Ngày 07 tháng 11 năm 2008 Thành lập công ty Aureole Fine Chemical Products Inc.
Ngày 03 tháng 12 năm 2009 Khánh thành nhà máy Aureole Fine Chemical Products Inc.
Tháng 01 năm 2010 Nhà máy AFCP chính thức đi vào hoạt động.